NederlandsEnglishDeutch
MasterMix
MasterMix
Unique solutions
Better results
ECS Paneermeel
ECS Paneermeel
Breadcrumbs in all varieties,
sizes and colours
ECS Paneermeel
ECS Paneermeel
Breadcrumbs in all varieties,
sizes and colours
MasterMix
MasterMix
Suitable blends for
any application

Kwaliteit

Een goed functionerend kwaliteitssysteem met daarbij de uitbreiding van een GMP+ systeem, productie en bewerking en logistiek alsmede de wensen van de opdrachtgevers, zijn een belangrijk gereedschap om de bedrijfsactiviteiten doelmatig te besturen. De continuïteit van De Korrel Beheer hangt hiermee nauw samen.


De Korrel Beheer heeft haar beleid ten aanzien van het systeem duidelijk gedefinieerd. Het geheel van maatregelen, procedures en instructies is vastgelegd in een algemeen kwaliteitshandboek en voldoet als zodanig aan de eisen welke gesteld worden aan de IFS-methode, het GMP+ systeem en Riskplaza.


De Korrel Beheer streeft er naar om haar processen te organiseren op een effectieve wijze zodat er veilige, kwalitatief goede producten worden geproduceerd. Deze producten dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. Dit wordt gedaan middels een goed functionerend kwaliteit/managementsysteem.


Kwaliteit

TOETSING

Van alle medewerkers van De Korrel Beheer wordt verwacht dat zij meehelpen met het leveren van een product wat voldoet aan de wettelijke eisen en klanteisen. Door voortdurende training tijdens de werkzaamheden worden de medewerkers voorzien van de kennis, middelen en materialen die nodig zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Voor nieuwe medewerkers is een introductieprocedure opgesteld.


Ter beoordeling van het gevoerde beleid wordt ieder jaar door middel van een directiebeoordeling het kwaliteitssysteem kritisch getoetst op het al dan niet gewenste resultaat. Aan de hand van deze directiebeoordeling, de klachten en andere waarnemingen wordt er waar nodig bijgestuurd en nieuwe kwaliteitsdoelen voor het komende jaar geformuleerd.

Certificaten

Algemene voorwaarden Disclaimer ┬ę 2018 De Korrel Beheer B.V.